شن رنگی

[

شن رنگی در هشت رنگ فلورسنت پایه اب

بزرگترین نقشه ایران با شن رنگی نرگس سبز

شن رنگ اتوبان همت

شن رنگی فلورسنت

شن های رنگی

طراحی محوطه با استفاده از شن های رنگی

طراحی محوطه با استفاده از شن های رنگی

طراحی محوطه با استفاده از شن های رنگی

طراحی محوطه با استفاده از شن های رنگی

طراحی محوطه با استفاده از شن های رنگی

طراحی محوطه با استفاده از شن های رنگی

طراحی محوطه با استفاده از شن های رنگی

طراحی محوطه با استفاده از شن های رنگی

طراحی محوطه با استفاده از شن های رنگی

اجرای شن های رنگی در غرفه نمایشگاه مهندس سقط فروش

اجرای شن های رنگی در غرفه نمایشگاه نرگس سبز دشتستان

شن رنگی

شن رنگی

اجرای شن رنگی میدان آزادی

شن رنگی

شن رنگی

شن رنگی

شن رنگی

شن رنگی

شن رنگی

شن رنگی

شن رنگی فلورسنت:

مجموعه نرگس سبز دشتستان با تجربه چندین ساله در زمینه تامین و تولید شن رنگی با استفاده از سنگهای معادن مختلف، مفتخر به تولید شن های رنگی یا سنگ ریزه رنگیبا چندین رنگ متنوع می باشد. شن رنگی ، جهت محوطه سازی فضای سبز و همچنین ساخت انواع لوگو و آرم های مختلف در بلوارها و همچنین ساخت ابنما مورد استفاده قرار میگیرد.شن ریزه های رنگی علاوه بر زیبایی خاصی که نوازشگر چشم می باشد، با توجه به رنگ طبیعی و مواد معدنی متشکله، خواص متعدد و چشمگیری از خود ساتع می نمایند که باعث کاهش خستگی ناشی از کار روزانه و زندگی ماشینی شده، افزایش نشاط و زیبایی طبیعی در فضای خانه یا فضای سبز را به ارمغان می آورد.

شن های رنگی فلورسنت در 8 رنگ مادری با پایه اب تولید میگردد و دارای رنگهای  ابی  قرمز  صورتی  بنفش    سبز   سفید   نارنجی  زرد  میباشد . که دارای سه سایز ماسه بادی و ماسه شسته و شن بادامی میباشد.  

شن رنگی