شن رنگی

[

شن های رنگی

طراحی محوطه با استفاده از شن های رنگی

طراحی محوطه با استفاده از شن های رنگی

طراحی محوطه با استفاده از شن های رنگی

طراحی محوطه با استفاده از شن های رنگی

طراحی محوطه با استفاده از شن های رنگی

طراحی محوطه با استفاده از شن های رنگی

طراحی محوطه با استفاده از شن های رنگی

طراحی محوطه با استفاده از شن های رنگی

طراحی محوطه با استفاده از شن های رنگی

اجرای شن های رنگی در غرفه نمایشگاه

اجرای شن های رنگی در غرفه نمایشگاه

شن رنگی

شن رنگی

اجرای شن رنگی میدان آزادی

شن رنگی

شن رنگی

شن رنگی

شن رنگی

شن رنگی

شن رنگی

شن رنگی


مجموعه نرگس سبز دشتستان با تجربه چندین ساله در زمینه تامین و تولید شن رنگی با استفاده از سنگهای معادن مختلف، مفتخر به تولید شن های رنگی یا سنگ ریزه رنگیبا چندین رنگ متنوع می باشد. شن رنگی ، جهت محوطه سازی فضای سبز و همچنین ساخت انواع لوگو و آرم های مختلف در بلوارها و همچنین ساخت ابنما مورد استفاده قرار میگیرد.شن ریزه های رنگی طبیعی علاوه بر زیبایی خاصی که نوازشگر چشم می باشد، با توجه به رنگ طبیعی و مواد معدنی متشکله، خواص متعدد و چشمگیری از خود ساتع می نمایند که باعث کاهش خستگی ناشی از کار روزانه و زندگی ماشینی شده، افزایش نشاط و زیبایی طبیعی در فضای خانه یا فضای سبز را به ارمغان می آورد.

شن رنگی