طراحی فضای سبز

طراحی فضای سبز:

طراحی فضای سبز به منزله تخصصی حرفه‌ای است که مواردی هم چون تحلیل، برنامه ریزی، طراحی‌، مدیریت و نظارت بر محیط‌های طبیعی و انسان ساخت را در بر می‌گیرد. وظیفه اجتماعی و مهم طراحی فضای سبز، ایجاد هماهنگی میان هنر و علم، به منظور سازمان‌دهی برنامه ریزی و طراحی کل محیط و منظر است. هدف اصلی از طراحی منظر ، تغییر پدیده‌ها از شرایط کنونی به شکل دلخواه است. در این مجموعه، متخصصان فضای سبز با بهره گیری از عناصر طبیعی و ترکیب اجزا و عناصر از جمله آب، سنگ و چوب موجب القای احساس دلنشین طبیعت در فضاهای اطراف شما می شوند.


طراحی فضای سبز
برچسب: