دیوار سبز

دیوار سبز:

سیستم دیوار زنده شامل پانل های پیش کاشته شده گیاهی، ماژول های عمودی یا پارچه های کاشته شده است که به صورت عمودی به یک دیوار یا قاب ساختمانی ثابت می شوند. این پانل ها می توانند از جنس پلاستیک، پلی استایرن، پارچه مصنوعی ساخته شده باشند و تنوع زیادی از گونه های گیاهی را می توان روی آنها استفاده کرد (به عنوان مثال: ترکیبی از سرخس ها، گیاهان پوششی ، گیاهان چند ساله و گیاهان خوراکی). این سیستم ها نسبت به فضای سبز معمولی نیاز به نگهداری بیشتری (مانند کوددهی و آبیاری منظم) دارند. این سیستم قابل اجرا در فضای داخلی منازل وفضاهای بیرونی ساختمان را دارد و از این نظر محدودیتی برای اجرا ندارد.


دیوار سبز