نویسنده: rad

نما

نما

در ساختمان‌سازی به سوی بیرونی یک ساختمان “نما” گفته می‌شود. در طراحی ساختمان، نما مهم‌ترین بخش به شمار می‌رود زیرا با توجه به اینکه نمای ساختمان در مقابل عوامل جوی قرار دارد در انتخاب مصالح برای نماسازی باید دقت شود

طراحی فضای سبز

طراحی فضای سبز

طراحی فضای سبز: طراحی فضای سبز به منزله تخصصی حرفه‌ای است که مواردی هم چون تحلیل، برنامه ریزی، طراحی‌، مدیریت و نظارت بر محیط‌های طبیعی و انسان ساخت را در بر می‌گیرد. وظیفه اجتماعی و مهم طراحی فضای سبز، ایجاد

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

گروه طراحی نرگس سبز، به عنوان زیر مجموعه ای از شرکت نرگس سبز دشتستان ، کلیه خدمات دکوراسیون داخلی شامل طراحی, اجرا و مدیریت پروژه را ارائه می نماید. گروه طراحی مااز یک تیم حرفه ای در زمینه دکوراسیون داخلی

فضای سبز عمودی

فضای سبز عمودی

فضاهای سبز عمودی: فقدان پوشش سبزگیاهی در مناطق شهری، در نتیجه شهرنشینی، به طور مستقیم بر کیفیت زندگی، از لحاظ جسمی و زیبایی شناختی تاثیر می گذارد. ساخت فضاهای سبز عمودی در فضاهای داخلی و به ویژه در خارج از